Updated book about braille

A Book Cover about braille. I wanted to use dots, but in a non braille way. The world of words shows all from darkest black to a colorful light.

En bok om punktskrift där jag använt punkter på sätt som mer visar innebörden av ordens värld.

/Punktskriftsnämnden