Broschyr om Charge

Det finns en sjukdom som heter Charge där barnet
ofta har starkt nedsatt hörsel och syn. Här är illustrationer
till en informationsbroschyr.

Kund NKCdb
Nationellt kunskapscenter för dövblindhet