Taktilt teckenspråk

Jag har gjort en serie informativa illustrationer för NKCdb
för att visa hur sociohaptiskt teckenspråk fungerar.

||  a series of illustrations explaining tactile sign laguage
used if the person is deaf and blind.